Autor: Emil

~ 20/12/11

Paul de Krom (VVD): staatssecretaris Sociale Zaken en Werkgelegenheid – Dead man walking?

Onder meer de NOS bericht vandaag over wat eufemistisch een “aanscherping” van de bijstand wordt genoemd. Uiteraard wederom na last-minute goedkeuren van het CDA, na wat vage beloften, om haar zogenaamde sociale gezicht te redden.

De twee pijlers van het nieuwe beleid zijn simpel: 1. Bijstandsuitkeringen zijn niet meer persoonsgebonden, maar gezinsgebonden; 2. als er inwonende volwassen kinderen zijn mogen die voor de bijstand opdraaien. Een regelrechte aanval op de bestaansmogelijkheid van vele tienduizenden.

(more…)

Autor: Emil

~ 24/11/11

Vandaag was er een actie van Occupy Sittard. De PDF van het pamflet kun je hierzo terug vinden. Het pamfletje had twee doelen: In de eerste plaats was het een antwoord op de VVD aanval op de beweging (de tekst is in feite een ingekorte versie van mijn vorige blogpost). In de tweede plaats organiseren we op maandag 12 december een openbare bijeenkomst waar iedereen van harte is uitgenodigt die wil meedoen en meedenken aan het alternatief op dit systeem.

Maandag 12 december
om 19:00
Café Bloem

 Een van de doelen van de bijeenkomst is begrijpen waar de crisis vandaan komt. Maar het zal niet een lange droge avond worden over politiek: We willen als Occupy Sittard ook initiatieven ontplooien die mensen tot nadenken zetten en vooral ook in beweging in plaats van vloeken op de bank voor de tv.

Want de houding van de meeste mensen vandaag was er een van openheid. Niet gek, want iedereen heeft te maken met de crisis en die confrontatie met die kille realiteit zal alleen maar erger worden. Iemand vertelde me over hoe hij een VVD’er had horen spreken op de radio over de voortgaande revolutie in Egypte. Toen de interviewer aan de VVD’er vroeg wat zijn verwachtingen waren daarbij, was het antwoord kort maar krachtig: “als de geest eenmaal uit de fles is, gaat hij er niet meer in”. Precies! De taak voor Occupy is dan ook om de kurk van die fles af te krijgen 🙂

Overigens een dankwoord voor Sneldrukkerij Pasklaar die de pamfletten gedrukt hebben, gratis en voor niks uit sympathie voor de beweging. Zo zie je maar weer dat je niet per sé op straat hoeft te staan, maar op allerlei manieren kunt meedenken en meehelpen de beweging te versterken.

Tot 12 december!!

Autor: Emil

~ 06/11/11

Vandaag was er in Sittard voor de tweede week een Occupy bijeenkomst. Vorige week zaterdag was de eerste, maar daar moest ik helaas verstek laten gaan. Vandaar dus pas dit eerste stukje. (more…)

Autor: Emil

~ 06/04/11

En niet zo’n beetje ook! Onder meer de NOS maakt er melding van. 10 000 van de bijna 69 000 banen verdwijnen, waarvan de helft gedwongen ontslagen zijn. Het artikel meldt ook dat “naar verluidt Uruzgan-achtige missies niet meer mogelijk [zijn]”. Alle 102 Leopard tanks worden wegbezuinigd, vier van de tien mijnenjagers (bij de marine), alle 17 Cougar transport helikopters (er blijven nog 14 over van andere types) en RTL Nieuws meldt daarbij ook nog dat 18 van de 92 F-16 gevechtsvliegtuigen verdwijnen.

Nederland staat daarin overigens niet alleen. Ook bijvoorbeeld in Engeland zijn behoorlijke bezuinigingen doorgevoerd: Zo zijn bijvoorbeeld alle Harrier vliegtuigen (kenmerkend om hun vermogen verticaal op te stijgen) en bijbehorende vliegdekschepen in de prullenbak gedaan (eentje blijft, maar inactief) en moesten 42 000 banen (van de 300 000) wijken.

Wat moeten we hiervan vinden? Waarschijnlijk voor de eerste keer is het zo dat ik me kan vinden in bezuinigingen. Het is een afzwakking van het staatsapparaat, in dit geval meer specifiek van het element dat nu bijvoorbeeld gebruikt wordt in de “humanitaire interventie” in Libië. Iets wat een poging is van het imperialisme om een meer acceptabel (en liefst ook een wat minder gestoord) figuur in het zadel te helpen, maar zeker niet om de revolutie aldaar kracht bij te zetten, integendeel.

Aan de andere kant is het zeker geen leuk nieuws voor die 5000 gedwongen ontslagen. Ook mijn zwager zit in het leger en hij zou er zomaar bij kunnen zitten.

Maar wat betekent dit op politiek niveau? Nederland is dus niet uniek in haar bezuinigingen. Betekent dit dat het imperialisme, met name de NAVO, een stapje terug doet in het laten gelden van haar macht? Zullen we uiteindelijk een uittrede uit de NAVO doen, omdat we te tandeloos zijn om nog een beetje te functioneren? Dat is een mogelijkheid, maar ik denk niet een heel erg waarschijnlijke.

Waarschijnlijker – en dat is op dit moment nog een aan gissing grenzende speculatie, maar wel een die mij zinnig lijkt – is het zo dat deze bezuinigingen onderdeel zijn van een trans-Europese herconfiguratie van de strijdkrachten, dit met als doel om op middellange termijn een geïntegreerd Europees leger te vormen. Dit past binnen het EU project van verdere integratie en is iets  wat bijvoorbeeld ook al in het in 2006 afgeschoten Europese Grondwet werd geopperd.

Maar hoe staan communisten tegenover het leger? Moet het volledig afgeschaft worden bijvoorbeeld? Kort gezegd: Nee. Het leger is, samen met de politie, de gewapende arm van de staat en daarmee van de kapitalistische heersende klasse, binnen de context van de rechtsstaat. Communisten willen echter de arbeidersklasse, als collectieve entiteit, aan de macht helpen.

Wil dat project enige kans van slagen hebben, dan komt onherroepelijk de kwestie van arbeidersmilities om de hoek kijken, oftewel de algemene scholing van iedereen in het hanteren van wapens en de feitelijke bewapening van de arbeidersbeweging. Eerst en vooral ter verdediging van onszelf tegen bijvoorbeeld een Pinochet-achtig scenario en ook om delen van het politie- en legerapparaat (de gewone agenten en soldaten min of meer dus) duidelijk te maken dat er een alternatief is, waardoor splitsingen in het kapitalistisch staatsapparaat een reële mogelijkheid worden ten voordele van de arbeidersklasse. Hiervoor zijn behalve “normale” wapens ook het hypermoderne spul nodig: F-22’s, tanks, etc. Dit zijn fundamenteel democratische eisen aangezien het de arbeidersklasse sterker maakt.

Het Nederlandse leger is redelijk uniek in haar ruime vakbondsrechten. Soldaten kunnen dus gebruik maken van deze structuren om op te komen voor hun rechten. Maar zelfs al zou dat succesvol zijn (iets wat nog maar de vraag is, waarschijnlijker is dat het AFMP (een van de belangrijkere bonden in het leger en onderdeel van de FNV) zich opsteld als mediator in het “correct” laten afvloeien van deze mensen) dan zit je met het probleem dat zonder een helder revolutionair socialistisch alternatief de enig “reële” uitweg feitelijk een versterking van de staat betekent.

De bal ligt dus wederom bij revolutionair links om een levensvatbaar politiek alternatief, in de vorm van een revolutionaire oftewel communistische partij, uit te bouwen. Tot die tijd zal staan we nog ver af van een scenario van communistische soldaten en arbeidersmilities en zijn deze bezuinigingen dan ook niet te betreuren.

Autor: Emil

~ 29/01/10

Minister Plasterk wil het lotingen systeem voor nieuwe studenten geneeskunde afschaffen. Volgens Plasterk is het loten “niet meer van deze tijd” en “onrechtvaardig voelt”. Goeie stap dus, zou je zeggen. Eindelijk worden de grote tekorten van arbeiders in de geneeskundige sector fundamenteel aangepakt. Toch?

Nee, helaas. Het artikel spoed te stellen dat het “afschaffen van de loting niet betekent dat iedereen geneeskunde kan studeren” . Huh? Waarom dan de afschaffing van de loting? Nou, zodat “universiteiten de studenten mogen selecteren op basis van cijfers en motivatie”. Bovendien “zouden studenten ook moeten meebetalen aan hun opleiding tot specialist”.

Dit is dus op twee punten een verslechtering (en op geen enkel punt een verbetering).  In de eerste plaats krijgen de universiteiten een grote vrijheid om aan “cherry-picking” te doen en bovendien krijgen studenten dus weer een extra berg schuld erbij.

Waarom is het slecht dat alleen de besten een opleiding geneeskunde mogen volgen, kun je je afvragen. Hier zitten twee aspecten aan. In de eerste plaats zijn het in het overgrote merendeel de studenten van gegoede afkomst (rijke pappie en mammie) die überhaubt in aanmerking komen. Waarom? Omdat er vaak heel wat minder bijgebaant moet worden in de kutbaantjes door deze lieden en ze over het algemeen simpelweg een minder stressvol leven leiden om redenen die te ver gaan voor deze blogpost. Maakt dit de studenten die het wat minder hebben en daardoor dus minder tijd hebben om te studeren en dus maar meegaan in de “zesjescultuur” slechter? Zeker niet.

Ten tweede is er simpelweg een groot tekort aan zorgwerkers. Het afschaffen van de lotingen doet hier niets aan, het wordt slechts vervangen door een ander selectiemechanisme.

Dat studenten voor een deel (?) de rekening gepresenteerd krijgen is overigens een ordinaire bezuiniging die wordt verkocht met de boodschap dat “ze later toch wel goed gaan verdienen”. Feitelijk vergroot je hiermee alleen maar de tweedeling in studenten van rijke en arme afkomst, waarvan de laatste groep goeddeels afhaakt. Kortom, klasse-onderwijs dus, waarbij de burgerij aan het langste eind trekt.

Wat moet gebeuren is dat, in de eerste plaats, een opheffing van alle restricties op dit type onderwijs, geen selectie aan de poort. En in de tweede plaats moet onderwijs – niet alleen geneeskundig, maar al het onderwijs – vrij beschikbaar zijn. Studenten opzadelen met 20 000, 30 000 of meer euro aan studieschuld is niet de manier om hoogwaardig personeel op te leiden die onze maatschappij juist zo dringend nodig heeft.

De regering heeft natuurlijk geen intentie om het onderwijs gratis te maken of middelen in te zetten om de problemen in het onderwijssysteem als geheel op te lossen en strict genomen kan ze dat ook niet. Ze zit gevangen in haar heilige winstlogica, waar sociale belangen pas een tweede, derde of vierde plaats innemen. Alleen studenten, docenten en de arbeidersbeweging in het algemeen kan opkomen voor deze sociale belangen.