Autor: Emil

~ 20/04/10

De Piraten Partij is een fenomeen overgewaaid uit Zweden. Sinds 10 maart dit jaar bestaat er ook een Nederlandse afdeling van. Natuurlijk is de Praten Partij bekend vanwege The Pirate Bay, een veelgebruikte bit torrent indexering site. Toen de druk vanuit de media-industrie werd opgevoerd om The Pirate Bay van het net te halen, maakte de oprichters bekend zelf ook in de politiek te gaan. Sinds haar oprichting in 2006 is de Zweedse Piraten Partij ongekend succesvol geweest voor een “one issue” partij, waarbij ze bij de afgelopen Europese verkiezingen twee zetels haalde. Er is zelfs een heuse “internationale”: de Pirate Party International, dat actief is in 38 landen tot dusverre.

De PPNL heeft in vergelijking met veel andere partijen een vrij beperkt programma. De standpunten zijn als volgt:

 • Privacy van burgers dient gewaarborgd te worden
 • Burgerrechten verdedigen in een informatiesamenleving
 • Vertrouwelijke gegevens moeten veiliger worden opgeslagen en zorgvuldiger worden gebruikt
 • Het delen van cultuur en informatie bevorderen, mede door het auteursrecht te hervormen
 • Het patentsysteem hervormen ter bevordering van innovatie en kennisdeling
 • Merkenrecht moet slechts ter identificatie van de producent dienen
 • Overheid open en inzichtelijk maken
 • Aanname van onschuld tot tegendeel bewezen is

Geen hiervan zijn op het eerste gezicht “typisch socialistische” thema’s die eerder standpunten hebben als “meer middelen voor het onderwijs”, “nationaliseer om banen te redden”, “verkort de werkweek”, etc. Toch raakt de PPNL een zeer belangrijke snaar: die van de strijd om democratie waarbij gewone burgers meer eigen invloed moeten kunnen krijgen in hun leven.

Het huidige revolutionaire links is vaak beperkt tot “vakbonds” thema’s zoals meer loon, kortere werkweek, meer middelen, etc. Dergelijke standpunten kunnen best een waarde hebben, maar naar mijns inziens alleen als ze ook geplaatst worden in een bredere context van de machtsovername van de meerderheid van de bevolking (werkende klasse is toch zo’n 90+% in Nederland), oftewel een behoorlijke verderzetting van democratische rechten.

Dit behoeft wat meer uitleg aangezien ik hier wat afwijk van wat “gebruikelijk” is voor revolutionair links. De methodiek die vaak gebruikt wordt streeft ernaar om vanuit het “huidig bestaande bewustzijn” een link te maken naar de noodzaak voor socialisme, de methode hiervan is directe actie, zoals stakingen, manifestaties, etc. Het medium hiervoor is agitatie, het oproepen voor iets. Op papier klinkt het aardig, maar de beperking zit hem dus vaak erin dat men de bredere politieke context uit het oog verliest en zich dus alleen toelegt op “vakbondseisen” (met een duur woord heet dat economisme). Het komt erop neer dat we als revolutionair links te vaak de beweging (en haar bewustzijn) volgen, in plaats van ernaar te streven haar pro-actief op een hoger (politiek) niveau te tillen.

Wat nodig is, naar mijn mening, is iets anders. Communisme is het streven naar de totale bevrijding van de gehele mensheid. Hiervoor leggen Marxisten zich toe op de enige klasse die dit doel kan bereiken vanwege haar centrale positie binnen de kapitalistische maatschappijvorm – de werkende klasse. “De bevrijding van de werkende klasse kan alleen het werk van haarzelf zijn” stelde Marx al terecht. Deze klasse moet de macht overnemen, niet enkel op nationaal niveau, maar op internationale schaal om een einde te maken aan het kapitalisme dat als globaal systeem functioneert. Hiervoor hebben we politieke educatie en organisatie (en niet slechts agitatie) nodig, zodat de klasse zich organiseert als een klasse in haar eigen recht, dus als collectief. Anders gezegd: we kunnen pas bouwen aan een maatschappij dat staat voor de noden van mensen (ipv de winsten) als we de strijd om de democratie aangaan en winnen, een expliciet politieke strijd. We kunnen dus bijvoorbeeld wel het standpunt innemen voor een kortere werkweek, bijvoorbeeld 30 uur, maar erbij uitleggen dat dit nodig is zodat men dan ook de tijd heeft te participeren in het bestuur van de maatschappij in haar geheel.

In deze context steun ik dan ook de PPNL vanwege standpunten als privacy en intellectueel eigendom. Het is dus een wat beperkt programma, maar het legt de focus op de directe noodzakelijke taken van de werkende klasse om de basis van dit fundamenteel ondemocratische systeem ter discussie te stellen en aan te vallen.

Natuurlijk heeft de PPNL geen expliciet socialistisch programma en zullen er vast een hoop mensen van allerlei achtergrond bij betrokken zijn. Maar ik heb in hun irc kanaal al een interessante open houding gemerkt voor communistische ideeën (opmerkelijk alleen al dat er niet krampachtig op een GeenStijl-achtige wijze op het woord als zodanig werd gereageerd of dat er een agressieve houding heerst naar expliciet revolutionair-socialistische groepen, zoals gebruikelijk bij de SP). Wellicht dat het huidige programma de basis kan vormen voor een verdere uitbouw van democratische eisen. Ik ben in ieder geval serieus aan het overwegen om lid te worden!

De termijn voor het zetten van steunbetuigingen is vandaag begonnen duurt nog tot en met 24 april. In elk van de 19 kieskringen zijn 30 handtekeningen nodig om overal mee te kunnen doen aan de landelijke verkiezingen en bijvoorbeeld ook tv-zendtijd te krijgen. Je moet de handtekening zetten op het gemeentehuis, meer details vind je hier.

10 Comments »

 1. Top man! Heel erg bedankt die handtekeningen kunnen we goed gebruiken. En over jouw stukje moet ik maar eens goed na gaan denken want het klinkt interessant.

  Comment by Michel (aka) Sitethief — Tuesday, 20 April, 2010 @ 20:07

 2. Klinkt zeer interessant…

  Comment by Ubuntu4life — Tuesday, 20 April, 2010 @ 20:38

 3. Ik weet niet of die Piraten Partij echt kan uitgroeien tot een socialistisch alternatief!. Zoals je al zei, zie je geen echte socialistische standpunten binnen die partij.

  Dat wordt straks een lastige keus, mocht die partij meedoen met de verkiezingen. Ik heb ook wel sympathie voor die Piraten net als jij, maar echte anti-kapitalisten zijn het niet.

  Comment by Jorein Versteege — Wednesday, 21 April, 2010 @ 18:28

 4. Ik snap waar je vandaan komt Jorein, de PPNL is inderdaad geen anti-kapitalistische partij. Maar de SP is dat ook niet. De gebruiker “Ravachol” heeft daar een aantal zinnige dingen over te zeggen in deze discussie: http://www.revleft.com/vb/9-juni-draad-t131492/index.html

  Het punt wat ik wil maken met mijn handtekening zetting voor de PPNL ligt iets genuanceerder dan blinde steun. Het is een aanklacht tegen veel wat zich “revolutionair links” noemt. Onze taak als Marxisten is om een politieke strijd te voeren van democratische rechten, een strijd tegen de vervreemding in de maatschappij, waarin wij als mensen een stem hebben opeisen in ons leven, ons als collectief organiseren.

  De PPNL is inderdaad geen socialistische formatie, ik blijf het herhalen, want ik heb ook niet het idee willen geven dat de PPNL die mogelijkheid heeft. Ik denk dat vroeger of later het fenomeen Piraten Partij weer zal wegebben of langs klasselijnen op zal breken. Wat ik wel constateer is dat de PP in een behoefte vervult die revolutionair links in grote mate nalaat, niet alleen in Nederland maar vooral ook internationaal (revolutionair links in Nederland stelt echt niks voor helaas). Het is denk ik niet voor niets dat ik mensen tegen kom in deze nieuwe partij die zichzelf als radicaal links zien, maar niet lid zijn van een van de huidige revolutionair linkse organisaties. Dat geeft te denken en ik hoop dat we hier lessen uit trekken.

  Comment by Emil — Wednesday, 21 April, 2010 @ 20:43

 5. Ik vind het wel een goed artikel. En het is inderdaad zoals Emil zegt: een aantal van hun eisen botsen in ieder geval met de kapitalistische logica. Neem nu hun standpunt rond intellectuele eigendommen op gebeid van farmacie. Het wetenschappelijk onderzoek wordt vaak gedaan binnen de universiteiten ( met overheidsgeld ) of rechtstreeks gesubsidieerd aan de bedrijven. De resultaten van dat onderzoek worden echter vaak geprivatiseerd in die zin dat er patenten op genomen worden om de commerciële uitbuiting te optimaliseren. De Piraten Partij zegt daarvan: als het onderzoek gefinancierd wordt door de gemeenschap dan behoort het resultaat ook tot de gemeenschap. Gedaan met patenten op geneesmiddelen dus. De piratenpartij laadt de vraag wie die medicijnen moet produceren wel nog over aan de vrije markt logica, terwijl een socialist zal ijveren om ook die productie onder gemeenschapscontrole te plaatsen.

  Gezondheid is volgens mij een basisrecht en is dus één van die sleutelsectoren die zo snel mogelijk genationaliseerd worden ( en dus onder democratische controle van de gemeenschap moet vallen ). Nu sterven er dagelijks duizenden mensen aan ziektes die te genezen zijn of onder controle te houden zijn. Helaas voor de patiënten kunnen zij het zich de dure medicatie niet veroorloven en mogen ze creperen zodat de farma-industrie haar winsten kan overeind houden. Dat zijn toestanden die op barbarij gelijken. En zoals een bekende socialiste 100 jaar geleden al naar voren schoof: socialisme of barbarij!

  Comment by Snakes — Wednesday, 21 April, 2010 @ 21:00

 6. Nog wat meer leesvoer rond intellectuele eigendommen ( met o.a. een passage over de PP ) vind je in een artikel van mezelf enkele maanden terug: http://www.socialisme.be/lsp/archief/2009/11/15/kopie.html .

  Comment by Snakes — Wednesday, 21 April, 2010 @ 21:01

 7. Ja, wat Emil hier aankaart knaagt bij mij ook: het ten onrechte terzijde laten van thema’s die mensen erg raken (downloadvrijheid versus auteursrechtenterreur bijvoorbeeld, in dit geval), maar niet als ‘standaard links’ worden gezien. De Piraten Partij komt op in een lacune die traditioneel links laat bestaan. In het soort standpunten waarmee die groepering komt zit wel degelijk een antikapitalistische logica. Stemmen op deze lui is misschien te prefereren boven de stem op een SP die voor 1500 extra politiemensen (en daarmee agressors tegen onze democratische rechten) pleit. Maar stemmen op deze lui blijft stemmen op mensen die mij willen regeren. En ik wil niet geregeerd worden, zelfs niet door piraten 🙂 Als ze eenmaal in het parlement zijn aangekomen, heb ik ook op de mensen van deze partij geen enkele greep.

  Comment by Peter Storm — Tuesday, 4 May, 2010 @ 1:50

 8. En toch verliezen ze in de peilingen 😉 Ze werde al erg gemarkeerd als een one issue political group dat zal dan zeker ook hun ondergang zijn geweest.

  Comment by Patrick Jacobs — Thursday, 10 June, 2010 @ 10:07

 9. Hoi Patrick,

  Jij had gestemd voor Lijst 17 toch? Is de kritiek niet daarom ook van toepassing op jezelf?

  Anyway, ik heb nog lang getwijfeld tussen Ron Meyer (SP, vakbondsman) en de PPNL. De basisvraag die ik me stelde is “is het parlement serieus te nemen als instituut om verandering te verkrijgen?”. Als je daarom “ja” beantwoord dan volgt de tweede vraag welke partij dan “reëel” in de kamer kan komen en dan is de SP een keuze en valt de PPNL al snel af.

  Ik kies echter voor “nee” en heb daarom gister PPNL gestemd omdat ik de basisboodschap ondersteun van een democratischer samenleving: vrije informatiedeling, een open en transparante overheid en privacy voor het individu.

  Comment by Emil — Thursday, 10 June, 2010 @ 10:18

 10. […] bij links leeft het thema nauwelijks. Het deed me daarom plezier toen ik zag dat Emil Jacobs, op zijn weblog De Rooie Rakker, over deze zaken begon. Hij overwoog zelfs lid te worden van die Piratenpartij. Die steun voor de […]

  Pingback by Over downloadvrijheid en belmenu’s « Rooieravotr — Friday, 25 June, 2010 @ 7:12

RSS feed for comments on this post. TrackBack URL

Leave a comment