Autor: Emil

~ 20/04/10

De Piraten Partij is een fenomeen overgewaaid uit Zweden. Sinds 10 maart dit jaar bestaat er ook een Nederlandse afdeling van. Natuurlijk is de Praten Partij bekend vanwege The Pirate Bay, een veelgebruikte bit torrent indexering site. Toen de druk vanuit de media-industrie werd opgevoerd om The Pirate Bay van het net te halen, maakte de oprichters bekend zelf ook in de politiek te gaan. Sinds haar oprichting in 2006 is de Zweedse Piraten Partij ongekend succesvol geweest voor een “one issue” partij, waarbij ze bij de afgelopen Europese verkiezingen twee zetels haalde. Er is zelfs een heuse “internationale”: de Pirate Party International, dat actief is in 38 landen tot dusverre.

De PPNL heeft in vergelijking met veel andere partijen een vrij beperkt programma. De standpunten zijn als volgt:

  • Privacy van burgers dient gewaarborgd te worden
  • Burgerrechten verdedigen in een informatiesamenleving
  • Vertrouwelijke gegevens moeten veiliger worden opgeslagen en zorgvuldiger worden gebruikt
  • Het delen van cultuur en informatie bevorderen, mede door het auteursrecht te hervormen
  • Het patentsysteem hervormen ter bevordering van innovatie en kennisdeling
  • Merkenrecht moet slechts ter identificatie van de producent dienen
  • Overheid open en inzichtelijk maken
  • Aanname van onschuld tot tegendeel bewezen is

Geen hiervan zijn op het eerste gezicht “typisch socialistische” thema’s die eerder standpunten hebben als “meer middelen voor het onderwijs”, “nationaliseer om banen te redden”, “verkort de werkweek”, etc. Toch raakt de PPNL een zeer belangrijke snaar: die van de strijd om democratie waarbij gewone burgers meer eigen invloed moeten kunnen krijgen in hun leven.

Het huidige revolutionaire links is vaak beperkt tot “vakbonds” thema’s zoals meer loon, kortere werkweek, meer middelen, etc. Dergelijke standpunten kunnen best een waarde hebben, maar naar mijns inziens alleen als ze ook geplaatst worden in een bredere context van de machtsovername van de meerderheid van de bevolking (werkende klasse is toch zo’n 90+% in Nederland), oftewel een behoorlijke verderzetting van democratische rechten.

Dit behoeft wat meer uitleg aangezien ik hier wat afwijk van wat “gebruikelijk” is voor revolutionair links. De methodiek die vaak gebruikt wordt streeft ernaar om vanuit het “huidig bestaande bewustzijn” een link te maken naar de noodzaak voor socialisme, de methode hiervan is directe actie, zoals stakingen, manifestaties, etc. Het medium hiervoor is agitatie, het oproepen voor iets. Op papier klinkt het aardig, maar de beperking zit hem dus vaak erin dat men de bredere politieke context uit het oog verliest en zich dus alleen toelegt op “vakbondseisen” (met een duur woord heet dat economisme). Het komt erop neer dat we als revolutionair links te vaak de beweging (en haar bewustzijn) volgen, in plaats van ernaar te streven haar pro-actief op een hoger (politiek) niveau te tillen.

Wat nodig is, naar mijn mening, is iets anders. Communisme is het streven naar de totale bevrijding van de gehele mensheid. Hiervoor leggen Marxisten zich toe op de enige klasse die dit doel kan bereiken vanwege haar centrale positie binnen de kapitalistische maatschappijvorm – de werkende klasse. “De bevrijding van de werkende klasse kan alleen het werk van haarzelf zijn” stelde Marx al terecht. Deze klasse moet de macht overnemen, niet enkel op nationaal niveau, maar op internationale schaal om een einde te maken aan het kapitalisme dat als globaal systeem functioneert. Hiervoor hebben we politieke educatie en organisatie (en niet slechts agitatie) nodig, zodat de klasse zich organiseert als een klasse in haar eigen recht, dus als collectief. Anders gezegd: we kunnen pas bouwen aan een maatschappij dat staat voor de noden van mensen (ipv de winsten) als we de strijd om de democratie aangaan en winnen, een expliciet politieke strijd. We kunnen dus bijvoorbeeld wel het standpunt innemen voor een kortere werkweek, bijvoorbeeld 30 uur, maar erbij uitleggen dat dit nodig is zodat men dan ook de tijd heeft te participeren in het bestuur van de maatschappij in haar geheel.

In deze context steun ik dan ook de PPNL vanwege standpunten als privacy en intellectueel eigendom. Het is dus een wat beperkt programma, maar het legt de focus op de directe noodzakelijke taken van de werkende klasse om de basis van dit fundamenteel ondemocratische systeem ter discussie te stellen en aan te vallen.

Natuurlijk heeft de PPNL geen expliciet socialistisch programma en zullen er vast een hoop mensen van allerlei achtergrond bij betrokken zijn. Maar ik heb in hun irc kanaal al een interessante open houding gemerkt voor communistische ideeën (opmerkelijk alleen al dat er niet krampachtig op een GeenStijl-achtige wijze op het woord als zodanig werd gereageerd of dat er een agressieve houding heerst naar expliciet revolutionair-socialistische groepen, zoals gebruikelijk bij de SP). Wellicht dat het huidige programma de basis kan vormen voor een verdere uitbouw van democratische eisen. Ik ben in ieder geval serieus aan het overwegen om lid te worden!

De termijn voor het zetten van steunbetuigingen is vandaag begonnen duurt nog tot en met 24 april. In elk van de 19 kieskringen zijn 30 handtekeningen nodig om overal mee te kunnen doen aan de landelijke verkiezingen en bijvoorbeeld ook tv-zendtijd te krijgen. Je moet de handtekening zetten op het gemeentehuis, meer details vind je hier.

Autor: Emil

~ 15/04/10

Een nieuwe versie van Ubuntu, het gratis en veel betere alternatief op Windows, komt er weer aan 🙂

Het bedrijf achter Ubuntu, Canonical, publiceert twee keer per jaar een versie, in april en oktober. De versienummers hebben dan ook het format jaar.maand in twee cijfers, deze keer dus 10.04

Nieuwe functies kun je hier nalezen, een hele waslijst is het weer! En het is eens hoog tijd dat ik upgrade, ik heb de 9.10 versie overgeslagen en loop nog op 9.04, wat dus alweer oude software is, hoewel veiligheidsupdates tot 18 maanden na de uitgave blijven komen. 10.04 is overigens een “LTS” versie, wat staat voor Long Term Support, wat zoveel betekend dat je niet 18 maanden lang beveiligingsupdates krijgt, maar 36 maanden voor een desktop en zelfs 60 maanden voor een server installatie!

Wat? Je bent nog onbekend met Linux? Kijk eens of het wat voor jou is.

Post tags:

Autor: Emil

~ 13/04/10

“Sandd en Selektmail hebben het door het ministerie van Economische Zaken aangespannen hoger beroep verloren” zo bericht het Financieel Dagblad. Deze bedrijven, directe concurrenten van TNT op de geliberaliseerde postmarkt sinds 1 april vorig jaar, moeten zich nu houden aan eerdere afspraken om binnen 3,5 jaar (nu dus nog 2,5) 80% van de postwerkers een looncontract aan te bieden.

Dit is een goeie stap vooruit voor de postwerkers van deze bedrijven, waarvan nu nog 99% op stukloonbasis werkt, op basis dus van het aantal poststukken dat ze brengen. Maar toch is het niet zaak te hard te juichen.

Sinds 1 april 2009 is dus de post geliberaliseerd. Dit blijkt nu zo’n fiasco dat TNT zijn postdivisie in de verkoop doet, iets waarvoor eigenlijk alleen de staat als reële koper wordt geacht (hoezo “leve de vrije markt”?). Sandd en Selektmail hebben jarenlang slechts een deel van de post mogen rondbrengen, maar sinds die datum verloor TNT (dat op zichzelf ook een product is van de verkoop van de PTT post aan het Australisch bedrijf TNT) haar monopoliepositie en moest alle post vrijgegeven worden aan de wonderen der vrije markt… Nu dus een stap terug voor de bazen en hun winsten zou je wellicht denken, maar schijn bedriegt, er zijn wat problemen aan deze “overwinning”.

In de eerste plaats was deze zaak aangespannen door het ministerie van EZ. Het is geen gevolg geweest van eigen actie vanuit de postwerkers, een sector overigens die organisatorisch zeer zwak staat (althans, buiten de NT, zo weet ik uit eigen ervaring aangezien ik ook bij Sandd gewerkt heb). Nu is dat geen eeuwige waarheid en kan met de juiste strategie deze werkers ook georganiseerd worden, zo laat de ervaring dit zien in de geweldige strijd die de schoonmakers nu leveren, zoals ook vandaag weer met de bezettingsactie op het kantoor van de CSU in Uden.

Waarom doet EZ dit? Ik denk dat daar twee factoren aan ten grondslag liggen: 1. TNT zag zich in haar concurrentiepositie bedreigt en heeft haar invloedrijke contacten ongetwijfeld gebruikt om de regering onder druk te zetten daar iets tegen te doen. 2. Ik denk dat er ook een kwestie is van “damage control” wat betreft klassestrijd. Juist vanwege het feit dat arbeiders zich kunnen organiseren “bederft” de markt natuurlijk, en dat wil de bazenklasse niet. Dus voordat die vervelende arbeiders ook zaken gaan eisen als “30 cent brutoloon meer per uur” (zoals de schoonmakers), wordt daar dus een stokje voor gestoken door de hakken in het zand te zetten en Selekt en Sandd te dwingen een gewoon vast contract aan te bieden.

Maar hoewel over het geheel genomen we nog steeds te maken met een enorme achteruitgang in de betaling en omstandigheden van de postwerkers, is dit dus toch een belangrijke stap vooruit en wellicht een die prikkelt tot méér. De organisatie van de postwerkers biedt hiervoorde enige weg vooruit. Solidariteit tussen de postwerkers van de verschillende bedrijven is noodzaak. De relatief goed georganiseerde TNT werkers hebben daarbij de beste positie om het voortouw nemen tot basis-organisatie in de hele sector.

Autor: Emil

~ 06/04/10

Het nieuws staat er bol val, zo ook de Volkskrant vandaag op de voorpagina. Eugene Terreblanche – een fascist en leider van de Afrikaner Weerstandsbeweging – werd afgelopen zaterdag op 69-jarige leeftijd vermoord. Ik zal verder geen traan laten om een dergelijke klootzak, maar het heeft waarschijnlijk wel gevolgen.

Vanaf de jaren ’60 werd hij actief in extreem-rechtse kringen en richtte hij in 1973 de AWB op. Lees er op Wikipedia meer over.

De samenleving is in rep en roer. De AWB kondigde direct een oorlogsverklaring af, maar trok dat later weer in. President Zuma sprak zelfs op televisie in een toespraak van een “laffe moord” en een “droevig moment” in de geschiedenis van Zuid-Afrika.

Zuma zegt dit niet voor niets. Hij is bang voor een serieuze escalatie van het geweld en wellicht zelfs een breuk langs raciale lijnen. De blanken vormen met 4,5 miljoen weliswaar een minderheid (9% van de bevolking), ze zijn wel nog zeer machtig, ondanks dat er tegenwoordig ook zoiets is als een zwarte kapitalistenklasse in het land (waar Zuma overigens een voorbeeld bij uitstek van is).

De Volkskrant meldt verder: “De radicale blanken schuiven de schuld voor de moord op Terre’Blanche door naar Julius Malema, de leider van de Jeugdliga van het regerende ANC en een vertrouweling van president Zuma. Malema is de man die het omstreden anti-apartheidslied Kill the boer nieuw leven heeft ingeblazen.

Een rechter in Zuid-Afrika oordeelde onlangs, tot woede van het ANC, dat het lied niet meer mag worden gezongen. Malema reageerde hierop tijdens een bezoek aan Zimbabwe: ‘We gaan door met zingen.’ Met de moord op Terre’Blanche zegt Malema niets van doen te hebben.”

Nu is ook Malema een rechtse politicus, op en top kapitalist, zoals dit artikel duidelijk maakt. Het geeft ook een beeld over het gebruik van racistische tactieken van Malema: “Recent revelations have exposed his directorships of several companies that have won tenders from state bodies – to which Malema has responded by a combination of denials (even alleging his signature as director of an engineering company benefiting from state contracts was forged), claims that he has given up such business positions and statements to the effect that in any case there is no clash of interests, as he holds no state position.

When journalists have attempted to unravel the contradictions, Malema has wielded the race card. He furiously responded to one question by bellowing: “There is no law that says politicians can’t be businessmen. The problem with you is that when an African child is emerging and becoming successful, that is when you have a problem … You want to see us dying in poverty. That is what you are committed to.”

Dergelijke politici zijn uiterst gevaarlijk, niet alleen met idioten als Wilders in Nederland, maar al helemaal in een land met een geschiedenis als Zuid-Afrika waar de Boeren zich in hun bestaan bedreigd zien. Het Volkskant artikel eindigt met “het leek om een strijd om woorden, tot afgelopen zaterdag”, en het moet zich maar uitwijzen of het daar bij blijft…

Post tags:

Autor: Emil

~ 03/04/10

Een klein projectje waar ik al een tijdje mee bezig ben: Links naar Links. Het is een portal voor linkse websites, weblogs, forums, archieven… noem maar op 🙂

Heb jij nog een linkje dat er zeker bij kan? Meld het maar!