Autor: Emil

~ 14/02/09

Het partijbestuur van de SP heeft onlangs het besluit genomen om Offensief uit de partij te knikkeren. Zie dit artikel voor meer achtergrond. Vanavond heb ik dit mailtje gekregen van de afdelingsvoorzitter van SP Sittard-Geleen:

Hallo Emile,

Het partijbestuur heeft besloten Offensief niet langer te gedogen binnen
de SP.
Men vraagt leden die van beiden lid een keuze te maken. Mocht jij je
keuze al gemaakt hebben kun je mij dit ook via de mail laten weten. Ik
kan me ook voorstellen dat je hier een gesprek met mij over wil.
Zo ja, kun jij mij dan een paar opties mailen?

Met groet,

Andy Dijkstra
afdelingsvoorzitter
SP Sittard-Geleen
06-50515230

Waarop ik reageerde:

Beste Andy, partijgenoten, kameraden,

Ik ben hoogst verbaasd en het doet me pijn dat na zes jaar actief partijlidmaatschap opeens een dergelijke “keuze” te krijgen. Het partijbestuur heeft dus blijkbaar in al haar wijsheid besloten dat het lidmaatschap van de Socialistische Partij niet meer kan samenvallen met het standpunt voor een nieuwe politieke arbeidersinternationale en een einde aan het systeem dat, zoals huidige ontwikkelingen laat zien, alleen maar voor ellende en achteruitgang zorgt.

SP leden zijn van vele clubs en organisaties lid: XminY, de vakbond, GreenPeace, de omroep LLiNK, Platform Rosa, de SAP… om maar wat te noemen. Het is daarom op z’n zachts gezegd een vreemde timing dat welgeteld 11 jaar nadat Offensief de analyse naar voren bracht dat de SP een enorm potentieel had (en heeft) om uit te groeien tot de nieuwe arbeiderspartij (na het historisch verraad van de PvdA), het partijbestuur nu de keuze maakt om Offensief niet meer te “gedogen” (hoezo gedogen?). Dit heeft ongetwijfeld te maken met de kritische kanttekeningen die Offensief plaatst op bijvoorbeeld de sterke neiging van het partijbestuur om koste wat kost in de volgende regering te gaan zitten. Wat wij echter hebben te zoeken in een Balkenende 5 is mij nog steeds een raadsel.

De kwestie over deze uitsluiting gaat dan ook niet zozeer over Offensief, maar over de vraag dat een groep van andersdenkenden uit de partij wordt gegooid. Wie is de volgende groep die eruit word gegooid vraag ik mij af?

Mijn keuze wil ik helder stellen: ik kies voor beide. De doelstellingen van de SP, Offensief en andere eerder genoemde organisaties liggen zo sterk in elkaars verlengde (dat wil zeggen: een gelijkwaardig, menselijk waardig en solidaire samenleving), dat het absurd is om de beweging op deze manier te versplinteren. Een dergelijke manoeuvre is socialisten onwaardig. Ik onderschrijf hierin de open brief die op Offensief.nl is geplaatst naar aanleiding van deze kwestie.

Ik wil inderdaad graag een gesprek en stel voor om ergens in de loop van volgende week af te spreken. Ik hoop dat we deze kwestie zo spoedig als mogelijk achter ons kunnen laten zodat we ons kunnen richten op de echte problemen in de samenleving; de wereldwijde crisis waarvoor maar een echt alternatief bestaat: het socialisme.
Kameraadschappelijk,

Emil

Nu kan zelfs het partijbestuur niet zomaar leden eruit flikkeren. Als ze dat doet, dan hebben geroyeerde leden nog het recht om hierin in beroep te gaan op de partijraad. Ook op afdelingsniveau kan een lid geroyeerd worden, maar niet door het afdelingsbestuur, maar door de afdelingsvergadering waarin het algemene lidmaatschap met meerderheid van stemmen dan royeerd. Ik denk dat daarom het partijbestuur “slim” wilde zijn door Offensief leden individueel te benaderen en hun voor de keuze te stellen. Helaas voor het partijbestuur zijn we niet op ons achterhoofd gevallen en zullen we onze democratische rechten verdedigen.

Wordt vervolgd…

Post tags: